Salut i treball

El Servei de Prevenció de B:SM centra els seus objectius a millorar les condicions de treball de totes les persones que formen part de l’empresa, amb el desig clau d’intentar anar més enllà de la mateixa llei.

A B:SM ens dotem d’una Carta de Compromís que defineix i unifica la política preventiva establint els criteris de servei i qualitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Les bases de la cultura preventiva estan instaurades en cadascuna de les divisions, de manera que els fonaments de la prevenció estan consolidats com una premissa a tenir en compte en tots els àmbits de l’empresa.

El Servei de Prevenció posa a l’abast de qualsevol professional de l’empresa els seus criteris i conceptes de prevenció, així com els processos o guies d’actuació que s’han anat creant al llarg del temps.

De la mateixa manera, dins de preocupació per vetllar per la salut integral dels professionals de l’empresa, es realitzen Campanyes anuals de salut i d’altres puntuals de sensibilització (B:SM et Cuida) per fomentar els hàbits saludables, millorar la qualitat de vida de tot el personal de l’empresa així com disposar d’informació d’interès general relacionada amb la Salut de les persones que ens envolten.

 
Pujar