Seguretat, Salut i Benestar

El Servei de Prevenció de BSM te com a principal objectiu contribuir a la construcció d'entorns laborals segurs i sans, amb l'objectiu d'evitar accidents i malalties professionals i cuidar i promocionar la salut integral de les persones que conformen B:SM. Per a aconseguir-ho ens basem en els següents punts

- Desenvolupem totes les activitats considerant com a valors essencials la salut, la seguretat i el benestar de totes les persones que conformem BSM.

- Protegim a les persones de forma sistèmica i des de la coresponsabilitat. L’aplicació i acompliment individual i col·lectiu de les polítiques de seguretat, salut i benestar, depenen de la contribució, la col·laboració, la cooperació i el compromís dels diferents equips i persones que treballem a BSM.

- Superem el compliment estricte de la legislació vigent en prevenció de riscos laborals, de manera que les nostres accions i objectius s’enfoquen cap a una gestió integral de la salut i el benestar de les persones, tenint en consideració les vessants físiques, mentals i socials.

- Impulsem una cultura de salut, seguretat i benestar basada en la transparència, la confiança, l'aprenentatge continu i la innovació.  I per això:

  • Proporcionem els recursos necessaris per garantir el coneixement  dels programes de salut, seguretat i benestar amb accions formatives i informatives.
  • Assegurem una gestió proactiva de la seguretat i salut, realitzant avaluacions de riscos de totes les activitats, a fi d’anticipar-nos i prevenir danys en les persones.
  • Establim els mitjans adequats per a prevenir accidents i limitar les seves conseqüències, integrant les activitats de seguretat i salut en tots els processos productius i exigint el seu compliment quan sigui necessari.
  • Analitzem i aprenem de les situacions que han provocat danys per a la salut de les persones amb la finalitat d’impulsar la millora contínua.


Construïm i mantenim canals de comunicació per garantir la participació i consulta de totes les parts interessades internes i externes, per tal de que aportin el seu coneixement i siguin partícips de la seguretat i salut de totes les persones que integrem BSM.

 

 

 
Pujar