Sostenibilitat

Compromís

Conscients de la importància de valorar el medi ambient i les persones, ens sentim responsables de l’impacte ambiental i social de les nostres activitats i tractem de mantenir l’equilibri global amb l’objectiu d’anar més enllà de les nostres obligacions legals. Com a empresa responsable i compromesa, treballem per incorporar les millors pràctiques de gestió i fer un bon ús dels recursos disponibles. Tota activitat està aixoplugada dins la Política Integral de B:SM, on s’integren els eixos estratègics, els valors i els compromisos.

 

Accedeix a la Política Integral de B:SM

 

Link al codi ètic

 

 

 

Sistema de Gestió

BSM disposa d’un sistema de gestió ètic i socialment responsable certificat d’acord la norma SGE21 de Foretica. Integrem els aspectes ambientals, socials i de bon govern en la gestió empresarial.
A més, les activitats de l'Anella Olímpica, Fòrum, Parc Montjuïc, Park Güell i Port Olímpic disposen de sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14001:2015. Port Olímpic també certifica la gestió ambiental d’acord el Reglament EMAS. Park Güell també està acreditat amb el certificat Biosphere en matèria de turisme responsable i sostenible.

BSM és signatària del Pacte Mundial de les Nacions Unides, del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat  i del Manifest Factor Humà com a organització compromesa amb els Drets Humans, l’entorn i la ciutadania de Barcelona i el valor de les persones, respectivament. Som membres d’aquestes xarxes i participem activament a les activitats que es plantegen.


En línia de donar compliment al l’objectiu estratègic de garantir la sostenibilitat ambiental, estem treballant per tenir un sistema de gestió ambiental global per tot BSM i obtenir la certificació ISO14.001 al 2023.


També, amb horitzó 2023, disposem d’un Pla d’Igualtat i diversitat que vetlla per l’execució dels compromisos de BSM amb la no discriminació i la gestió de la igualtat i diversitat durant els anys de vigència del mateix.  ?

 

 

 

 

 
Pujar