Línies Estratègiques 2018 - 2023

 

 

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones generant experiències positives per a construir una Barcelona saludable i capdavantera.

Visió

Ser una empresa de referència en la gestió pública de serveis de valor afegit de la que tots i totes ens sentim orgullosos i orgulloses.

Línies estratègiques 2018-2023

 

Ciutadans i Clients  /  Persones  /  Finances  /  Processos

1   Millorar la satisfacció de la experiència del ciutadà/client des de l’escolta activa

2   Potenciar el prestigi del servei públic ofert: aportació de valor, comunicació i transparència

3   Identificar i desenvolupar nous serveis d’aportació de valor a la ciutat i als ciutadans

4   Direcció per valors

5   Desenvolupament del talent amb especial èmfasi en la gestió proactiva de la digitalització i el relleu generacional     

6   Potenciar sinèrgies B:SM amb visió global

7   Millora continua al servei de l’excel·lència i de la gestió sostenible del servei públic ofert

8   Orientació a la innovació amb especial èmfasi a la digitalització

9   Manteniment del SEC (operador de mercat) i de l’autonomia econòmica i financera

10  Inversió amb retorn econòmic i social

 

 

 
Pujar