Missió, valors i Línies Estratègiques

Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones generant experiències positives per a construir una Barcelona saludable i capdavantera.

Visió

Ser una empresa de referència en la gestió pública de serveis de valor afegit de la que tots i totes ens sentim orgullosos i orgulloses.

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 2002 amb l’objectiu d’unificar en una sola societat la prestació de serveis municipals. Actualment, les activitats que gestiona B:SM són variades i inclouen des d’aspectes relacionats amb la mobilitat fins a la gestió d’instal·lacions de referència dedicades a la cultura, lleure i biodiversitat. 

L'empresa s'organitza d'acord amb l'esquema següent:

El màxim òrgan de decisió de l’empresa és el Consell d’Administració, presidit per Jaume Collboni i Cuadrado, que té la següent composició:

President: 
Il·lm. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado

Vicepresidenta:  
Ilma. Sra. Janet Sanz Cid

Conselleres i Consellers:

Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau

Ilma. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés

Ilma. Sra. Maria Buhigas i San José

Ilma. Sra. Elsa Artadi Vila

Ilma. Sra. Francina Vila Valls

Ilma. Sra. Eva Parera escrichs

Ilm. Sr. Eloi Badia Casas

Ilm. Sr. David Escudé Rodríguez

Ilm. Sr. Miquel Puig i Raposo

Ilm. Sr. Jordi Coronas i Martorell

Ilm. Sr. Francisco Sierra López

Ilm. Sr. Oscar Ramírez Lara

 
El Comitè de Direcció l'encapçala la Directora General, Marta Labata, i està compost per dues Sotsdirectores generals, per les directores i directors de divisió i dels serveis comuns o corporatius. També consta d'un comitè de coordinació, que relaciona directament la Direcció amb les dues sotsdireccions generals.

 
Pujar