Igualtat d'oportunitats

En el marc de les polítiques d’empresa existeix un principi d’igualtat d’oportunitats per evitar la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. El Pla d'Igualtat d'oportunitats de B:SM que està en vigència fins l'any 2018 és el segon que elabora B:SM i va adreçat a tota l'organització. Les accions que es recullen en el Pla d'Igualtat es desenvolupen en l'àmbit de la formació del personal, la selecció de les persones candidates, la política igualitària de retribucions, l’ús del llenguatge no sexista i la no tolerància a l’assetjament.

El Pla d'Igualtat és un element viu en què cada any valorem, actualitzem i incorporem noves mesures, que cobreixen noves necessitats o que atenen a les sol·licituts del personal. Actualment el pla compte amb un total de 40 mesures, de les quals hem desenvolupat i implementat el 75%. Les mesures implantades són continues i van associades accions. Dins aquest marc, hem desenvolupat l'any 2016 moltes accions, de les quals en destaquem les següents: 

 • Dia Internacional de la Dona

  El 1977, les Nacions Unides van declarar el dia 8 de març com el Dia Internacional de la Dona, a B:SM aquest any vam voler commemorar aquest dia, dotant de visibilitat a totes les treballadores amb un petit gest. Vam enganxar un llaç de color porpra a cada lloc de treball de les oficines de Calàbria on treballa una dona, amb el lema: Aquí treballa una dona! I la mateixa imatge es va difondre per tots els canals interns de B:SM.

 • Pablo Pineda: Trencant barreres

  Al mes de setembre, va tenir lloc a l'auditori de Calàbria una sessió oberta on Pablo Pineda, el primer diplomat europeu amb Síndorme de Down va oferir una xerrada inspiradora, amb l'objectiu de normalitzar i eliminar les barreres mentals que dificulten a les persones amb discapacitat accedir al mercat laboral en igualtat de condicions. 

 • Cursa de la Dona

  B:SM va posar a disposició de les treballadores, 50 inscripcions per participar a la Cursa Solidària de la Dona, que es va celebrar a Barcelona el mes de novembre. Així B:SM, a través del Pla d'Igualtat va col·laborar amb l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) ), l’Associació Clara Campoamor, el Grup GEICAM d’Investigació del Càncer de Mama i també en projectes destinats a la lluita contra la mutilació genital femenina. 


Indicadors

Actualment, de la plantilla mitjana d’empleats, el 35% són dones amb una edat mitjana de 42,55 anys, gairebé quatre anys més jove que la dels homes. A B:SM seguim esforçant-nos en clau de gènere, fet que es mostra en la incorporació progressiva de la dona a la plantilla. En les noves contractacions, la proporció de dones està al voltant del 46%.

 

 • Percentatges de la plantilla per gènere

 • Percentatge de noves incorporacions de la dona a la plantilla

Distribució de la plantilla per grup d'edat i gènere a 31 de desembre de 2016

Percentatges de distribució de la plantilla segons la categoria professional

Percentatges de distribució de la plantilla segons el lloc de treball

El 93% de la plantilla de B:SM està cobert pel Conveni Col·lectiu i la remuneració està subjecte a les taules salarials que hi apareixen, el que impossibilita fer cap diferència salarial per gènere.

Per ampliar aquesta informació podeu consultar Relacions empresa / personal

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA1, G4-LA12, G4-LA13

 
Pujar