Pla estratègic

Introducció

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Com hem treballat. Metodologia

Fase prèvia

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Com hem treballat. Metodologia

Fase d'explotació

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Visió i missió

Visió

Empresa model per la seva contribució a satisfer les expectatives de la ciutadania i de l’Ajuntament de Barcelona, innovadora en models de gestió que són referents per a altres ciutats i en què els que hi treballem ens sentim orgullosos i orgulloses de formar-ne part.

Missió

Contribuir al desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, amb eficiència i proactivitat, aportant valor a aquesta gestió de serveis i optimitzant la rendibilitat social i econòmica.

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Àrees de resultat clau

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Línies estratègiques

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Estructura organitzativa 2012

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Grans magnituds 2012

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Grans magnituds 2012

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Grans magnituds 2012

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Grans magnituds 2012

Pla estratègic 2012-2015. Dades de Juliol 2012

Conclusions

Bona plataforma pública per a la gestió de serveis: eficient treballant en el món mercantil, però vetllant al mateix temps per l’interès públic que l’equip de govern defineix i fixa.

Potencial de creixement, especialment quan els serveis siguin:

  • massius o d’alta intensitat d’ús 
  • difícils de gestionar per pressió de terminis, dificultat tècnica, control operatiu
  • el marge d'activitat sigui ajustat i amb molta pressió de tercers
  • alta tecnologia aplicada

Marge de millora en:

  • coordinació amb l’Ajuntament
  • la participació de la gestió de les empreses participades
  • la cohesió com a grup d’empreses i divisions de serveis
  • la racionalització i redimensionament de certes activitats
 
Pujar