Pla estratègic
Introducció

El Pla 2020 és la definició de les línies d'actuació de l'empresa en l'horitzó temporal 2020 establint els objectius, incorporant les accions a realitzar i els indicadors a seguir d'acord amb els principis de gestió interns pactats amb els grups d'interès de l'empresa.

 

Metodologia

 

 

Visió i missió

Visió

Esdevenir una empresa innovadora, que acompanyi a la ciutadania i a l'Ajuntament en la consecució de la Barcelona del futur capdavantera, compromesa social i medi ambientalment, amb una millor qualitat i amb noves oportunitats per a les persones i per a les empreses i on els que hi treballem ens sentim orgullosos.

Missió

Contribuir al desenvolupament de Barcelona i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i visitants, gestionant serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona amb eficiència, flexibilitat i proactivitat, aportant valor en pro de la sostenibilitat social i econòmica.

 

Valors Pla 2020

 

Línies estratègiques

 

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

Objectius estratègics

De cadascuna de les línies estratègiques

 
Pujar