Relació amb la ciutadania i polítiques de qualitat

1. Canals d'atenció ciutadana

 

L’Oficina d’Atenció al Client us permetrà fer tota mena de gestions vinculades a l’AREA i a la Xarxa d’Aparcaments de B:SM. Ben aviat, us oferirà un ventall de gestions més ample relacionat amb la resta de serveis  i àrees de BSM (Zoo, Palau Sant Jordi, etc.).
L’Oficina es troba al carrer de Calàbria, 66.  

 • B:SM - Oficines Corporatives
  B:SM - Oficines Corporatives
  Carrer de Calàbria, 66
  08015 Barcelona
  Tel. 93 409 20 20
  Veure mapa
  www.bsmsa.cat
 • Nova Oficinad'Atenció al Client
  Nova Oficina
  Atenció al Client

Per conèixer els telèfons i adreces dels negocis de B:SM, es pot accedir a l'apartat de contacte.

2. Polítiques de qualitat per àmbits

 

Treballar d'acord amb un sistema que promogui la millora contínua amb un elevat nivell de qualitat i servei, de respecte al medi ambient i garantia de seguretat de la plantilla, forma part de l'essència de B:SM.

Per saber quines són les nostres polítiques de qualitat, seguiu aquest enllaç.

 
Pujar