Resolucions denegatòries

Sol·licituds en les quals s'ha denegat, totalment o parcialment, l'accés a la informació sol·licitada. Veure contingut de les resolucions d'expedients d'accés a la informació pública amb les dades de caràcter personal  anonimitzades prèviament.

DA-2016.0004 Petició d'informació Parc del Fòrum

 
Pujar