Indicadors sobre licitacions 2014

Dades estadístiques dels contractes adjudicats l'any 2014

 • 27.745.246,52 €

  Indicador de rellevància jurídica
 •   

  Tipus de
  contracte

  Import adjudicat
  (abans d'IVA)

  Percentatge respecte al
  total de la contractació

  Despesa
  (obres, serveis i
  subministraments)
  25.519.592,70 € 91,97 €
  Ingressos
  (no nominats)
  2.225.653,82 € 8,03 €
  TOTAL 27.745.246,52 €   100%

Dades estadístiques dels contractes de despesa adjudicats l'any 2014

 • 25.519.592,70 €

 •   

  Tipus de
  contracte

  Import adjudicat
  (abans d'IVA)

  Percentatge respecte al
  total de la contractació

  Obres 8.828.752,51 € 34,59 €
  Serveis 10.582.566,29 € 41,46 €
  Subministraments 6.108.273,90 € 23,95 €
  TOTAL 25.519.592,70 €   100%
 
Pujar