Indicadors sobre licitacions 2016

  • Contractes adjudicats l'any 2016 per tipologia

  • Tipus de contractes per import d'adjudicació

 
Pujar