Indicadors sobre licitacions 2017

  • Contractes adjudicats l'any 2017 per tipologia

  • Tipus de contractes per import d'adjudicació

 
Pujar