Portal per Proveïdors

A través d’aquest accés, podreu obtenir informació desglossada de les vostres factures de manera àgil i ràpida quan us calgui (24 hores/7 dies).

Podreu fer un seguiment més detallat del venciment i el pagament de les vostres factures i exportar-les en format Excel.

El Portal del Proveïdor us ofereix eines perquè la vostra relació comercial amb B:SM sigui més eficient.

Com demanar l’accés al portal

Per demanar l'accés, heu de trucar al número de telèfon 934 092 271 i demanar per Administració de Compres o enviar un correu electrònic a proveedores[at]bsmsa[dot]cat.
L'Administració de Compres us enviarà un correu amb la vostra clau d'accés.

Recepció de factures en PDF

Només s'accepten factures en format PDF i un PDF per factura. Aquest correu electrònic només serveix per enviar factures.

Per a qualsevol altre document que s'hagi d'enviar, utilitzeu els correus electrònics del personal d'Administració de Compres.

Correu electrònic per enviar factures: facturabsm[at]bsmsa[dot]cat
L’assumpte ha d’incloure una de les següents paraules: FACTURA, FACTURES, INVOICE

En el correu electrònic podeu enviar més d'una factura, però sempre un PDF per factura.

Tramitació de factures

La data de recepció de les factures rebudes en PDF serà la d’entrada al nostre sistema informàtic.

Les factures enviades a través del correu postal es consideraran rebudes a B:SM quan arribin al Departament d'Administració de Compres, a partir d'aquest moment es començarà a gestionar la factura.

Requisits obligatoris

És imprescindible haver rebut per correu electrònic la comanda oficial per poder-ne emetre la factura.
Tampoc no es poden emetre factures de treballs que no estiguin acabats o de mercaderies no entregades.
És obligatòria la presentació del certificat de contractistes i subcontractistes quan se sol·liciti per correu electrònic. 

Estats de les factures

Els estats en els que podeu trobar les vostres factures dintre del nostre sistema són:

Rebuda Factura rebuda i no gestionada
Rebutjada Factura retornada (per problemes en la factura)
Pendent d’aprovació No aprovada pel responsable de la compra
Pendent de pagament Pendent d’enviar a confirming
Pendent de certificat Aprovada, no es pot pagar manca del certificat d’hisenda
Enviat a confirming Enviada al banc per pagar en el venciment corresponent
Pagat amb bestreta Pagada de manera anticipada
Pagat Pagada

Retorn de factures

Quan s'hagin de retornar factures, s'enviaran a través del mateix correu electrònic amb el qual s'hagin enviat, indicant el motiu del retorn.
En el cas de les factures rebudes en paper, s'informarà per correu electrònic i postal.

Pagament de factures

Les factures rebudes en paper es pagaran a 30 dies a partir de la data de recepció de la factura a les oficines de B:SM

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Administració de Compres
Calàbria 66, 5ª planta
08015 Barcelona

Les factures rebudes en format PDF es pagaran a 30 dies a partir de la data de recepció de la factura al nostre sistema informàtic.

Quan la factura s'hagi gestionat a B:SM s'enviarà al banc perquè es pugui descomptar abans del venciment.
B:SM enviarà cada setmana les factures que ja s'hagin gestionat al banc.

El venciment de les factures serà sempre un divendres; en cas que sigui festiu, es fixarà en el dia anterior laborable.

El Codi Ètic de BSM

Per accedir al Codi Ètic de BSM, clica aquí.