Normativa d'aplicació

Normativa/Instrucció Àmbit d'aplicació B:SM

Instruccions internes de contractació de B:SM

Contractació de B:SM

Text refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial  decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre)

Contractació de B:SM

Condicions de contractació menor de B:SM

Contractació de B:SM

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost)

Celebració d'espectacles en  instal·lacions de l'Anella Olímpica i el Fòrum

Procediment de pre reserva i reserva d’instal·lacions

Cessions d’espai de les instal·lacions de l'Anella Olímpica i el Fòrum

Decret sobre l’activitat de guia de turisme (decret 5/1998, de 7 de gener)

Park Güell
Ordenança de circulació Bicing Aparcament regulat en superfície 
Ordenança fiscal Aparcament regulat en superfície. Servei de retirada de vehicles
Ordenança de paisatge urbà Patrocini d’instal·lacions de l'Anella Olímpica i el Fòrum
Normativa de comunicació per a les obres municipals Obres 
Condicions reguladores de l’accés i la utilització del servei de transport individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing) Bicing
Condicions d'accés al Parc Zoològic de Barcelona  Zoo
Condicions d’accés al Park Güell Park Güell
 
Pujar