Memòria de Sostenibilitat 2017

Formació i desenvolupament professional

Treballem per donar resposta a les necessitats dels nostres clients interns, els negocis i els col•laboradors, d'acord amb els eixos formatius, de captació del talent extern i intern i de desenvolupament professional. A B:SM dissenyem el Pla de Formació i Desenvolupament professional per donar resposta a les necessitats formatives detectades per millorar les capacitats dels treballadors.


Pacte Mundial de les Nacions Unides

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de tota la vida per a tothom


Assoliments del 2017

 • *Dissenyar el perfil de formadors i formadores interns

  L'any 2017 hem detectat deu formadors i formadores interns més. Volem que les persones internes que imparteixin formacions tinguin els coneixements i les eines necessàries per elaborar continguts digitals i en línia, per això, aquesta figura s'incorpora a un dels reptes de 2018.

   

 • *Consolidar els Itineraris Professionals

  El 2017 l’oferta formativa als Itineraris Professionals (IP) ha estat més del doble respecte a l’any passat (de set a setze píndoles formatives). La participació ha augmentat un 23, 1% i les persones formades, un 11% respecte a l’any anterior. Podem assegurar que s’ha assolit el repte.


 • *Digitalitzar els llocs de treball

  Durant el 2017 hem iniciat aquest projecte que acabarem el primer semestre del 2018. El 90% dels llocs de treball s’han digitalitzat i hem dissenyat un procés amb la finalitat que cada lloc de treball nou o revisió s’incorpori a la nostra base de dades junt amb les seves competències digitals.

 • Fets destacats

  Captació del talent: en un període inferior a 30 dies hem aconseguit posar en disposició de la Unitat d’Agents Cívics 40 persones per treballar com a Visualitzadors/es per iniciar el servei encarregat per l’Ajuntament de Barcelona.

 • Detecció del talent: el 2017 hem ofert internament més del doble de vacants internes (93) respecte a 2016 (40). El 74% de les vacants internes ofertes s’han cobert amb personal intern.

  Detecció del talent: dins el programa CRETA, que potencia la detecció del talent de nous coordinadors i coordinadores d’Operacions de BSM, vam elaborar i pilotar la fase d’Avaluació tècnica i competencial dels candidats i les candidates. Un cop detectats els nous coordinadors i coordinadores, donem suport als nous comandaments amb un programa intern de mentoria i tutorització a la mateixa unitat.

 • Formació: juntament amb la Unitat d’RSC, hem participat en el projecte de Sistema de Gestió Integral en la formació en habilitats dels responsables de processos i els responsables d’SGI. Hem format un total de 81 participants entre responsables de processos i SGI.

  Trobes interessant el ventall de formacions que ofereix B:SM?

  Veure resultats

Al llarg de l'any hem desenvolupat diverses accions per la sostenibilitat

Consulteu-les!

Historial d'indicadors de Formació

Consulta els indicadors de formació aquí

Reptes 2018

 • * Formar en la Guia d’usos no sexistes en la comunicació pública escrita i divulgar, juntament amb RSC, accions que treballin pel respecte, la diversitat i la igualtat d’oportunitats

   

 • *Implantar una plataforma de formació en línia de BSM 

  Aquesta plataforma ajudarà les persones en la seva formació i desenvolupament professional i ajudarà els negocis a tenir un recurs més per elaborar continguts propis. El repte durant aquest any serà licitar la plataforma, elaborar l’estratègia de comunicació per donar-la a conèixer i formar les parts interessades per treure el màxim profit d’aquesta nova eina i metodologia de formació.


 • *Digitalitzar els llocs de treball. Consolidar i automatitzar el procés d'introducció dels llocs de treball i incorporar les competències digitals necessàries per donar resposta a les demandes actuals

Referències GRI: G4-DMA, G4-LA10, G4-LA11

 
Pujar