Política Integral

B:SM considera com principis bàsics de la seva gestió, la realització de les activitats amb un elevat nivell de qualitat i servei per garantir l’obtenció d’uns resultats d’acord amb uns requisits esperats pels clients, de respecte al medi ambient i que garanteixen la seguretat de la nostra plantilla.

Treballar d’acord amb un sistema que promogui la millora contínua forma part de l’essència de B:SM. La Direcció General de B:SM està compromesa amb el desenvolupament i implementació dels sistemes de gestió. L’any 2001 es va implantar el primer Sistema de Gestió de la Qualitat, a través de la norma internacional ISO 9.001: 2008 i el 2006 integrat amb medi ambient, segons el reglament europeu EMAS, que posteriorment vam adaptar a ISO 14.001: 2004.

La política integral de B:SM constitueix el document de referència del sistema de gestió, segons les normes de referència ISO9001, ISO14001, SGE21.

 • Vols veure
  els nostres
  certificats?
  Anella Olímpica
  Certificat 9001
  Anella Olímpica
  Certificat 14001
  Aparcaments
  Certificat 9001
  Tibidabo
  Certificat 9001
  Zoo
  Certificat 9001
  Fòrum
  Certificat 9001
  Fòrum
  Certificat 14001
  Park Güell
  Certificat 9001
  Transports
  Certificat 9001
  Transport
  Certificat 9001
  Tibidabo
  Certificat 14001
  Tibidabo
  Certificat 14001
     
 
Pujar