Persones

1. Relació llocs de treball

En aquest enllaç,  podreu conèixer els llocs de treball de B:SM i la seva descripció.  

Darrera actualització agost 2021.

2. Formació

El Pla de Formació als treballadors i treballadores dóna resposta a les necessitats detectades per part de les divisions, sense perdre de vista els objectius estratègics, les prioritats de l'empresa i el desenvolupament de les persones.

La informació es pot consultar als següents links:

- Any 2020

- Any 2019

- Any 2018

- Any 2017

- Any 2016

- Any 2015

3. Processos de selecció i promoció

La carrera professional és una de les característiques de B:SM. La promoció i l'ascens dels treballadors i treballadores propis és el primer pas per ocupar una vacant laboral; només si no és possible per aquesta via es realitzen noves contractacions.

Quan a l'empresa es produeixen vacants, ja sigui per la creació o augment de llocs de treballs, abans de realitzar noves contractacions, es realitza un procés de selecció interna (promoció) entre el personal de la plantilla per a la seva promoció o ascens. Les bases d'aquestes són determinades i estudiades entre la Direcció de l'empresa i la representació dels treballadors i treballadores en la Comissió de formació que es constitueixi i es fan públiques als canals de comunicació interna.

Paral·lelament, des de l'any 2014, hem apostat per la mobilitat funcional de les persones dins de l'empresa gràcies al talent intern detectat a l'organització. Després d’analitzar el Talent Intern de B:SM, per aquelles posicions que no s’han cobert internament , iniciem el procés de captació del talent extern. Totes les vacants, queden publicades al nostre web amb els seus requisits, d’accés públic, on els professionals poden aplicar en aquelles ofertes que compleixen perfil.

Els processos de selecció i promoció realitzats en el decurs de l'any 2019 es poden cosultar al següent enllaç

4. Convenis Laborals

El conveni en vigor de BSM, SA es pot consultar en el següent enllaç.

El conveni en vigor del Parc Zoològic es pot consultar en el següent enllaç.

El conveni en vigor del Port Olímpic es pot consultar en el següent enllaç.

5. Compatibilitats

Durant els anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 no s'ha produït cap sol·licitud.

6. Relacions Empresa-Personal

La informació de l'any 2019 es pot consultar en el següent enllaç.

 

Per a informació relativa a anys anteriors, consultar les corresponents memòries de sostenibilitat clicant a continuación:

- Any 2018

- Any 2017

- Any 2016

- Any 2015

 

 

7. Indicadors

Tota la informació sobre els indicadors del any 2019, es poden consultar aquí

Per accedir als indicadors del any 2018, consulteu al següent enllaç.

I per accedir als indicadors del any 2017, consulteu al següent enllaç.

 

 
Pujar